The Belgian Office-Garden of 2020, year 2

EN: Fictional school project, year 2 (2012-2011):

In 2012, the decennial World Horticultural Expo takes place in Venlo (Netherlands) entitled: ‘Floriade 2012’. At the expo, various countries can present their culture, their creativity and their techniques to the rest of the world. Belgium is present in ‘The Avenue of Garden Cultures’ with a project called ‘The Office Garden of 2012’.

For the assignment, the project was renamed ‘The Belgian Office Garden of 2020’ and we were asked to design a garden not only representing Belgian creativity, but also outlining our vision on the state of play of horticulture, garden design and technology in 2020.

My vision was that in 2020 nature would fight back and our concrete open spaces would ‘burst’ and nature would regain control: cities overrun by nature and everything turning green and natural again. I have elaborated this point of view by having the trees ‘burst’ out of the tiled floor. Concrete blocks are covered with grass and fragrant herbs and can be used by people to sit on. Wire mesh for concrete is overgrown and the floorscaping constitutes ‘the pentagon of Brussels’, the street network of the Brussels city centre, as a beating heart with green veins and offshoots that provide water infiltration.

NL: Fictief school-project, 2de jaar (2010-2011):

In 2012 vindt er in Venlo (NL) de 10jaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling plaats: “De Floriade 2012”. Hier kunnen verschillende landen hun cultuur, technieken en creativiteit voorstellen aan de rest van de wereld. België heeft er ook zijn plaats in ‘De allee der tuinculturen’.
Het thema van de Belgische inzending is ‘De kantoortuin van 2012’.
Als school-opdracht werd dit omgevormd tot ‘De Belgische kantoortuin van 2020’, waarbij het ontwerp niet enkel een weergave van onze Belgische creativiteit is, maar ook een toekomstbeeld schetst op vlak van tuincultuur, ontwerp en technologie.

Mijn visie: In 2020 vecht de natuur terug. Onze versteende open ruimte ‘barst’ en de natuur neemt de bovenhand: steden overwoekeren en alles zit in een groen kleedje. Ik heb deze visie uitgewerkt door de bomen uit de grond te laten barsten: tegels worden bruusk omhooggeduwd en de planten groeien er doorheen. Betonblokken liggen ingestort op de grond en zijn begroeid met geurige kruiden waarop men kan zitten. Wapeningsnetten van gebouwen doen dienst als klimhulp en als floorscaping vormt ‘de vijfhoek van Brussel’ (Stratennetwerk van de Brusselse binnenstad) het kloppend hart met groene aders en uitlopers die zorgen voor waterinfiltratie.