Nieuw-Zurenborg Park, Antwerp BE, year 2

EN: Fictional school project, year 2 (2012-2011):

The area ‘Nieuw-Zurenborg’ in the city of Antwerp (Belgium) is currently a ‘brownfield’ that in the future will be upgraded to a new residential area with a large park. It will be part of ‘the green belt, the green river’ around Antwerp. It is supposed to be a ‘pearl’ on a string of pearls which includes other pearls such as the recently built ‘Park Spoor Noord’.

My vision for the park was to take the image of a ‘green river’ and to have this green river burst its banks at ‘Nieuw-Zurenborg’ with waves of green rolling into the city. The urban network clashes with these green waves creating the image of waves reaching breakwaters.

NL: Fictief school-project, year 2 (2010-2011):

Het gebied Nieuw-Zurenborg in de stad Antwerpen (BE) is momenteel een brownfield dat naar de toekomst toe opgewaardeerd zal worden naar een nieuw verkavelingsgebied met een groot park. Het zal deel uitmaken van wat de stad omschrijft als ‘de groene singel, de groene rivier’ rond Antwerpen. Het wordt een ‘parel’ aan een kettingsnoer waar andere parels zoals het gerealiseerde ‘Park Spoor Noord’ al deel van uitmaken.

Mijn visie voor het gebied bestaat uit het beeld dat deze ‘groene rivier’ ter hoogte van Nieuw-Zurenborg uit zijn ‘oevers’ treedt en met een golfbeweging de stad in rolt. Het stedelijk weefsel botst met deze groene golven en zo ontstaat het beeld van golven en hun golfbrekers.