Urban Design: Papenvest, Brussels, year 3

EN: Fictional school project, year 3 (201-2012):

The ‘Papenvest’ is a residential area situated in the centre of Brussels. The area is characterised by 5 large apartment blocks, which are dominant and iconic. The area doesn’t attract many inhabitants and therefore risks to deteriorate. The assignment was to increase the attractiveness and livability of the surrounding public space in order to upgrade the entire area.

My point of view was that the difference in height between the people and the large buildings was to be gradually phased out. I tried to achieve this by using green entities of different sizes (concept 3). I also created clear vistas that would enhance peoples sense of security and would invite people to walk through the area (concept 1). I integrated the buildings themselves into the design by adding a green touch to them (concept 2).

NL: Fictief school-project, year 3 (2011-2012):

De Papenvest is een woonwijk gelegen in de binnenstad van Brussel, vlak bij het centrum. Het wordt gekenmerkt door 5 grote appartements-blokken die dominant en beeld-bepalend zijn. De ruimte trekt daarom niet veel stedelingen aan en dreigt te verloederen. Het doel van dit herontwerp is de aantrekkelijkheid en leefbaarheid vergroten van de omliggende publieke ruimte.

Mijn visie is dat het hoogteverschil tussen de kleine mens en de grote gebouwen trapsgewijs afgebouwd moet worden. Dit doe ik aan de hand van groenvormen van verschillende hoogte (concept 3). Ik creeër duidelijke vista’s die het veiligheidsgevoel versterken en uitnodigen tot een wandeling door de wijk i.p.v. rond de wijk. (concept 1). De gebouwen zelf wil ik in de vormgeving integreren en in een groen kleedje steken. (concept 2).