EN: Fictional school project, year 3 (2011-2012):

This landscape exercise in Oud-Heverlee, Leuven (Belgium) focuses on identifying, analysing and graphically representing existing spatial structures and patterns in the landscape, on the macro, meso and micro level. In the subsequent design stage, we were requested to work towards the desired spatial structure by emphasising or restoring the existing stuctures and patterns, as well as to work out some creative concepts.

The assignment was presented in a powerpoint presentation. The video displayed above is an accelerated version of this presentation.

NL: Fictief school-project, 3e jaar (2011-2012):

Deze landschaps-oefening in Oud-Heverlee, Leuven (BE) focust zich op het herkennen, analyseren en grafisch weergeven van bestaande ruimtelijke structuren en patronen in het landschap. Zowel op Macro, meso als op micro-schaal. In een daaropvolgende ontwerpfase wordt er gewerkt naar een gewenste ruimtelijke structuur door ontwerpvoorstellen te doen die deze patronen en structuren kunnen versterken of herstellen. Dit gebeurd aan de hand van concepten.

De presentatie is in de vorm van een powerpoint. De video die je hier kan bekijken is een versnelde versie van deze presentatie.