Landscape Design: The Great War Centenary 2014-2018, year 3

EN: Fictional school project, year 3 (2011-2012):

Between 2014 and 2018 the town of Ypres (Belgium) will host a project commemorating the First World War. The local museum ‘In Flanders Fields’ not only wants to put itself in the spotlight, but also the surrounding landscape in which the battles took place. This grand, but at the same time serene project aims to guide the visitors through the historically valuable but also stunning natural landscape surrounding the city of Ypres.

This project is a purely academic one, completed for the purpose of our studies. Our designs therefore were not actually used in practice, nor do they reflect the real-life project.

Our assignement focussed on identifying and analysing the structures and patterns in the landscape as well as on thinking about how to respectfully integrate the historical and the natural value of the location into the current landscape. We were also asked to look into a recreational/educational walking and cycling route connecting the ‘In Flanders Field’ museum with the surrounding landscape. Finally, the surrounding area contains three visitors' centres and for this project I connected the ‘In Flanders Field’ museum with the southern centre.

This assignment is currently ongoing and the designs will be added to this portfolio by mid-June.

NL: Fictief school-project, 3e jaar (2011-2012):

Tussen 2014 en 2018 vindt er in Ieper (BE) een project plaats dat de eerste wereldoorlog zal herdenken. Het museum ‘In Flanders Fields’ wil niet alleen het oorlogsmuseum in de stad, maar ook het omringende oorlogslandschap in de kijker zetten. Dit grootse, echter serene event zal de talrijke bezoekers opvangen en rondleiden in de waardevolle historische, maar ook niet te vergeten natuurlijke omgeving van Ieper.

Als school werken we, louter academisch, aan dit project. Onze plannen worden dus niet gebruikt voor het eigenlijke project, noch zijn ze er een weerspiegeling van.

Onze taak bestaat er in om de structuren en patronen in het landschap te herkennen, te analyseren en om na te denken over hoe we zowel natuurwaarden en het oorlogsverleden respectvol kunnen integreren in het bestaande hedendaagse landschap. Onze aandacht zal verder ook uitgaan naar een recreatieve/educatieve wandel-en fietsroute. deze route moet een goed link leggen tussen het ‘In Flanders Fields’-museum en het omliggende landschap.
In dit landschap bevinden zich ook drie portalen die elk ingericht zullen worden als informatiecentrum. Voor dit project leg ik de link tussen het museum en het zuidelijk potaal.

Dit school-project is momenteel in ontwikkeling. Midden juni wordt dit toegevoegd aan mijn portfolio.