Visitors Center, Ypres, year 3

EN: Fictional school project, year 3 (2011-2012):

The farm ‘Het Klein Zwaanhof’ was rebuilt after the First World War and is situated on the edge of an industrial area to the north of the town of Ypres. Located on top of the British trenches, the view from the farm is historically very valuable with beautiful views over the farmland where during 1914-1918 the British and German trenches as well as the no man’s land were situated. Historically valuable sites in the surrounding area are ‘Caesar’s Nose’, ‘Yorkshire Trench & dug-out’ and the numerous military cemeteries.

The farm will be the ‘northern portal’ during and after the memorial event in 2014-2018 and we were asked to develop the farm and the surrounding area into an unmanned visitors' centre. We were asked to reflect on the actual usage, the available infrastructure, the design of the exterior and the information that should be provided to the visitors. We were also requested to open up the surrounding area for the visitors through short and long recreational routes.

The assignment is purely academic and our designs will not be used for the actual project.

NL: Fictief school-project, 3e jaar (2011-2012):

Deze hoeve ‘Het Klein Zwaanhof’ werd na wereldoorlog 1 heropgebouwd en ligt aan de rand van het industriegebied ten noorden van Ieper centrum. Het uitzicht vanaf deze hoeve, gelegen bovenop de Britse loopgraven, is historisch erg waardevol. Je hebt mooi panorama’s over akkerland waar gedurende 1914-1918 de Britse en Duitse linies lagen en het tussenliggende niemandsland. Bekende historische plekken in de nabije omgeving zijn: “Caesar’s Nose”, “Yorkshire Trench & dug-out” en uiteraard de talrijke militaire begraafplaatsen.

Tijdens en na het herdenkingsevent in 2014-2018 doet deze hoeve dienst als noordelijk portaal. Als school-project werken we de hoeve en zijn nabije omgeving uit als onbemand bezoekerscentrum. We denken na over het gebruik, de infrastructuur, de inrichting van de buitenruimte en de aan te bieden informatie. Vanuit dit bezoekerscentrum maken we een aanzet tot verkenning van de omgeving d.m.v. een aantal korte en langere recreatieve routes.
Dit project is vor ons uiteraard louter academisch, onze plannen worden niet gebruikt voor het eigenlijke event.